Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Waarover gaat deze vergadering?

1. Interpellatie (R.v.O., art. 61)

 

– van de heer Jan Busselen met betrekking tot het gebrek aan ondersteuning voor mensen met een beperking

 

2. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)

 

– van mevrouw Khadija Zamouri over het suïcidepreventiebeleid

 

– van mevrouw Cieltje Van Achter betreffende de initiatieven inzake het terugdringen van intrafamiliaal/huiselijk geweld

 

– van de heer Dominiek Lootens-Stael betreffende de ondersteuning van thuiswonende senioren

 

– van mevrouw Els Rochette met betrekking tot voedselarmoede in Brussel

Wanneer en waar?

Wanneer? dinsdag 29 september 2020 vanaf 14:00
Locatie? Halfrond BHP en via videoconferentie

Streaming Printversie agenda