Eedaflegging en installatie BHP en Raad VGC

Op 11 juni 2019 hebben de Brusselse verkozenen hun eed afgelegd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en werd deze assemblee officieel geïnstalleerd.

Sinds de verkiezingen van 13 juni 2004 telt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een vast aantal van 72 Franstalige en 17 Nederlandstalige parlementsleden. De kandidaten worden voorgedragen op afzonderlijke lijsten naargelang hun taal. Bij de indiening van hun kandidatuur hebben zij verklaard tot welke taalgroep zij behoren. De op de Nederlandstalige lijsten verkozen Brusselse volksvertegenwoordigers vormen de Nederlandse taalgroep. Deze 17 Nederlandstalige parlementsleden vormen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die op zijn beurt formeel werd geïnstalleerd op 13 juni 2019.

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt pas geïnstalleerd nadat er een regeerakkoord is bereikt. Tot dan blijft het huidige College op post.

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.