bva (2020-2021) Nr. 4

Bulletin van Vragen en Antwoorden van 21 september 2021

NR.VANI.AN RANDT: VGC, toenenANS: ? eers?BXL: (z: : : : n e s : VGC: CNGCNGCNGCNG: dedeaangeeen? : : : : Iss tuendedede75: t Z : %.CTge: : 19, is: in: aanODdedet.aanAaeen: , aarKOLOSO: deVGCllndellnllndellnllnllndedede% : , : ? Ist?, to: ? ? : s de: leismadechs : VGCVGCn eeei: : : JHeer : dededededede? t : indeHode: ? e wede: ? VGWGVGGO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GO!GMGVGVGMGMGVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGMGMGMGMGMGVGVGVGVGVGVGVGVGVGMGVGMGVGVGVGVGVGVGVGVGVGMGVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGVGMGMGVSOGO!SOGO!SOGVSOGVSOGVSOGVSOGMSOGVGMSOGVSOGVSOGVGVSOGO!SOGO!SOGO!SOGO!SOGO!SOGO!SOGO!SOGO!GMGMSOGVSOGVGVGVGMGMGO!GVGO!GO!GVGVGO!SOGVGVSOGVGMGO!GO!GO!GVGO!GVGVGVGMSOGVGVGVSOGVGO!