STUK 776 (2020-2021) Nr.1

Verslag Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw van 3 maart 2021

deImDededer Criteria die de VGC hanteert bij het beoordelen van een onderwijsinfrastructuurdossier.bedreigde plaatsen dat kan worden behouden ( bij bv. een schoolgebouw dat herhaaldelijk een ongunstig advies meekrijgt van complexiteit van de bouwsite, de financiële constructie en de financiële draagkracht van het schoolbestuur.De bereikbaarheid van de onderwijssite, binnen een grootstedelijke context.worden.opgestart schoolbestuur, zonder bouwervaring of financiële reserves of onderpanden, betekent een groot infrastructuurdossier een groot risico.Het evenwicht tussen de netten, wat betekent dat de verhouding 50% evenwicht is geen exacte wetenschap, mavoorwaarde gebleken voor het stimuleren van een netoverschrijdende samenwerking binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.(passiefnormen,bouwvergunningsnormen, toegankelijkheid, financiële Vernieuwende pedagogische concepten die een vertaling krijgen in de schoolinfrastructuur bijvoorbeeld de tienersbasis(overgangkinderdagverblijf naar kleuteronderwijs).een welbepaald moment stellen.