Voorstel tot wijziging van art. 63, 64 en 64bis van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 7 november 2023

07/11/2023 | Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde
Download documentDocument lezen