Stuk 6 (2022-2023) - Nr. 1 - Erratum

Erratum- Ontwerp van verordening tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/2 van het Meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2023 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

15/12/2022 | Erratum
Download documentDocument lezen