Ontwerp van verordening tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/2 van het Meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2023 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 29 november 2022

29/11/2022 | Ontwerp van verordening
Download document