Stuk 6A (2020-2021) - Nr.1

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021

10/06/2021 | Ontwerp van verordening
Document lezenDownload document