stuk 3 (2020-2021) - Nr. 2

Amendement: Voorstel tot wijziging van artikelen 63 en 64 van het Reglement van Orde

02/02/2021 | Amendement
Document lezenDownload document