Stuk 765 (2020-2021) - Nr. 2

Strategisch Meerjarenplan 2021-2025: de vertaling van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar de bepalingen van de Vlaamse decreten binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport

23/12/2020 | Beleidsplan
Document lezenDownload document