Stuk 6A (2019-2020) Nr.1-Erratum

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2020 – Erratum

18/05/2020 | Ontwerp van verordening
Document lezenDownload document