Op 26 mei 2019 werden de volksvertegenwoordigers van het Europees Parlement, het Federaal Parlement en de regionale parlementen verkozen. Wie dit zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en welke 17 Nederlandstaligen zullen deel uitmaken van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, kan u terugvinden via deze...